Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
  • Písemně
  • Osobně
  • e-mailem
  • elektronickým podáním
  • Telefonicky
Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete zde...

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště