Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Historie

V této kapitole by jste se měli dozvědět o historii naší obce.Informace, které máme k dispozici zpracováváme a postupně budeme i tuto kapitolu zaplňovat.

Děkujeme za pochopení.

 V případě, že vlastníte jakýkoliv historický materiál(např.fotografie), rádi  jej zde uveřejníme.

Kontaktní osoba : E.Bálková, 515 230 413, pokladni.dyjakovicky@seznam.cz .

 

První zmínky o obci Dyjákovičky pochází z období kolem roku 1200, kdy při vysvěcování kostela v Louce daroval moravský markrabí Vladislav Jindřich Louckému klášteru desátek a patronát kostela v Dyjákovičkách.Toto právo potrvdil r.1220 i olomoucký biskup Robert a roku 1224 i sám papež Honorius III.

Obec byla převážně osídlena německým obyvatelstvem, po skončení II.světové války v roce 1945 byli původní obyvatelé na základě tzv.Benešových dekretů odsunuti a obec byla dosídlena občany z různých částí republiky.

 

Kostel sv.Víta

Kostel v Dyjákovičkách je zasvěcen s.Vítu a je v jádru gotický.V roce 1577 byl opraven a rozšířen na náklady Louckého kláštera.Jedná se o jednolodní stavbu se zúženým kněžištěm, ukončeným pětibokým závěrem.Na severní straně kněžiště se tyčí dvoupatrová hranolová věž.V kostele se nacházejí dva oltáře, hlavní je zasvěcen svatému Vítu a boční Matce Boží.Obraz sv.Víta namaloval Jan Josef Winterhalter(1743-1807), autor oltářních obrazů a fresek působící na Znojemsku a Brněnsku.Roku 1800 byly zakoupeny nové varhany, roku 1836 byly pořízeny obrazy křížové cesty.V zahradě okolo kostela se dochovalo velké množství barokních soch.Až do roku 1833 býval okolo kostela také hřbitov.Nový hřbitov byl založen na jižním okraji obce a v roce 1853 byl ohraničen novou zdí.Původní pamětní kniha farní byla psána od roku 1801.

Škola

Škola byla postavena již v roce 1800, když nevyhovovala, byla roku 1891 zbořena a na jejím místě postavena škola nová, jednopatrová.Byla dvojtřídní, německá.V roce 1901 do ní chodilo 145 dětí.

Ječmeniště

K Dyjákovičkám patřila také osada Ječmeniště (Gerstenfeld) , která vznikla v roce 1787.       V osadě byla i škola, do které chodilo v roce 1901 43 dětí a menší kaple z roku 1890.Čistě zemědělská a vinařská obec měla v roce 1900 výměru 129 ha hospodářské půdy(pole 104,vinice 11,louky 6,pastviny 6,zahrady 2).Evidováno bylo 29 koní, 70 kusů skotu,75 prasat, 38 ovcí.Celkem 264 německých obyvatel obývalo 46 domů.Dle statistických hlášení z roku 1930 bydlelo v Ječmeništi 273 obyvatel(259 Němců,12 Čechů,2 jiné národnosti) v 57 domech.Po roce 1948 obec zanikla.

 

Výše uvedené informace byly čerpány z publikace Vlastivěda moravská, autor František V. Peřinka.

 

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště