Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

EKO-KOM a.s.

Obec je od roku 2003 zapojena do systému zpětného odběru a využití odpadů společnosti EKO-KOM a.s.Praha. Více informací o společnosti naleznete na int.stránkách www.ekokom.cz.

Odměna od společnosti Eko-kom, a.s. je vždy použita na úhradu nákladů svozu separovaného odpadu.

V roce 2023 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem 10,6716 t papíru, 3,9653 t skla a  11,2663 t plastu.

osvědčení

V roce 2022 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem 12,068 t papíru, 3,6597 t skla a  11,8163 t plastu.

sbšr

V roce 2021 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem 13,1451 t papíru, 3,6721 t skla a  12,546 t plastu.

osvědčení

V roce 2020 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem 12.3661 t papíru, 4.3554 t skla a  11,6116 plastu.

sběr

V roce 2019 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem 10,749 t papíru, 3,7038 t skla a  12,2833 t plastu.

sběr

V roce 2018 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem 10,1617 t papíru, 3,3798 t skla a  12,004 t plastu.

certifikát

 

V roce 2017 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem 11,0287 t papíru, 3,6117 t skla a  10,4458 t plastu.

osvědčení

V roce 2016 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem  9,6177 t papíru, 4,8627 t skla a  11,5692 t plastu.

V roce 2015 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem 7,3721 t papíru, 4,4800 t skla a 7,4637 t plastu.

osvědčení

Odměna od společnosti Eko-kom, a.s. ve výši 68 085,--Kč byla použita na úhradu nákladů svozu separovaného sběru.

 

V roce 2014 jsme uložili do nádob na separovaný odpad celkem 5,8555 t papíru, 4,6461 t skla a 4,3133 t plastu.

osvědčení

 

 

 

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště