Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

DSO ČOV Dyjákovičky-Chvalovice

Dobrovolný svazek obcí DSO ČOV Dyjákovičky - Chvalovice byl zaregistrován       za účelem provozování veřejné splaškové kanalizace v obcích Dyjákovičky           a Chvalovice dne 5.12.2012.

Sídlo svazku: Dyjákovičky 1, 669 02 Znojmo

IČ: 01274996

DIČ: CZ01274996

ID datové schránky: wj85psz

Řídící orgány svazku:

Valná hromada - předseda: Jan Gregor                                

                               místopředseda: Bc. Jana Pekárková

                               členové: David Svoboda

                                               Miroslav Zemčík

Kontrolní výbor: Ing. Miroslav Pavlačka, MUDr. Václav Štipčák

                             Robert Vaněk, Roman Zemčík

Účetní: Jaromíra Vaculová, Květoslava Gregorová

Webové stránky: http://dso-cov-dyjakovicky-chvalovice.webnode.cz

E-mail:  dso.cov@seznam.cz

Platby za stočné: odečty vodoměrů se provádí 2x ročně a to k 28.2. a 31.8. Úhradu, na základě dodané faktury, lze provést převodem na č.účtu svazku(7387424001/5500) nebo hotově na pokladnách jednotlivých obcí.

Případné dotazy, připomínky a žádosti řeší členské obce po dohodě s vedením svazku.

UPOZORNĚNÍ - kanalizace v obou obcích je pouze splašková, vypouštění dešťové vody do kanalizace je zakázáno.

 

 

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště