Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

FCC Znojmo, s.r.o.

Společnost  FCC Znojmo, s.r.o. pro naši obec zajišťuje :

  • svoz komunálního odpadu (každé druhé pondělí)
  • svoz velkoobjemového odpadu (2x ročně)
  • svoz nebezpečného odpadu (2x ročně)
  • svoz separovaného odpadu - sběrné hnízdo na dvoře u budovy úřadu

                        - papír (2x měsíčně)

                        - směsný plast (2x měsíčně)

                        - sklo (1x měsíčně)

                        - kovové odpady (1x za 2 měsíce)

  • svoz separovaného odpadu - barevné popelnice u domů  

                        - plast (každou druhou středu)

                        - papír (1x měsíčně)

  • svoz použitého textilu (první týden v měsíci)
  • svoz bioodpadu rostlinného původu (dle potřeby)

 

leták odpady Typ: PDF dokument, Velikost: 507.79 kB

svoz 2024

Kontejner na použitý textil je umístěn na dvoře u budovy úřadu, přístupný je každou 1.sobotu v měsíci od 3.6.2017.

Do kontejneru lze odkládat :

- oblečení

- boty

- přikrývky

- hadry

- záclony

vše čisté a suché, zabalené do pytlů. Žádáme, aby byly pytle převázané provazem nebo přelepené izolační páskou (kontejner je vyprazdňován ručně).  Frekvence svozu  je prozatím stanovena 1x měsíčně. Textil uložený v tomto kontejneru se třídí na věci pro charitu a ostatní pro průmyslové využití.

 

 

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2024 

Plánované termíny : 

  • 16. - 18. dubna
  • 1. - 3. října

V uvedených termínech budou na dvoře úřadu(na adrese Dyjákovičky 1. umístěny kontejnery pro ukládání odpadu.

Informace o sběru budou včas zveřejněny na int.stránkách   v sekci Aktuality a v obecním rozhlasu.

Odpady, které budeme vybírat :

- velkoobjem(odpad, který je určen k uložení na skládku a pro jeho objem jej nelze uložit do popelnice) :

šatstvo, boty, koberce, nábytek(dřevěný, plastový), plasty   (bez PET lahví), kočárky(bez kovové konstrukce), duše a pláště z jízdních kol

- nebezpečný(odpad obsahující nebezpečné látky)

barvy a ředidla v plechovkách a lahvích, oleje, olejové filtry  a tkaniny od olejů, brzdová kapalina, prošlé léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky, výbojky, ledničky, televizory, pneumatiky od osobních aut(bez disků)

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště