Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Odpady

Obec Dyjákovičky zajišťuje pro občany svoz tříděného odpadu, nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu, oděvů, směsného odpadu, kovů a bioodpadu rostlinného původu prostřednictvím společnosti FCC Znojmo, s.r.o.

Obec je zapojena do systému zpětného odběru odpadů společnosti    Eko -Kom a.s.Praha.

Naší prioritou v oblasti odpadového hospodářství je snížení množství komunálního odpadu. Z tohoto důvodu jsme přistoupili na návrh společnosti FCC Znojmo, s.r.o. a bezplatně jsme občanům zapůjčili popelnice o objemu 120l   na třídění papíru a plastů. 

ZMĚNA

Všechny kontejnery na papír, plast, oděvy, sklo a kovy byly přemístěny do dvora u budovy úřadu. Přístupny budou každou 1.sobotu v měsíci, poprvé 3.6.2017. Důvodem bylo vytváření "černých skládek", do kontejnerů byly ukládány odpady, které tam nepatřily.

Obec nabízí možnost třídit tyto odpady :

  •  plast (společně s nápojovými kartony+plechovky od nápojů)
  •  sklo bílé a barevné
  •  papír
  •  použitý textil - kontejner umístěn na dvoře u budovy úřadu
  •  kovové obaly
  •  bioodpad rostlinného původu
  •  použité oleje z domácnosti

Použité oleje a tuky  nepatří do kanalizace!

Použité tuky a oleje z domácností např. z fritovacích hrnců, slité do PET lahví a řádně uzavřené, lze uložit do speciální nádoby - černá popelnice o objemu 240l s logem společnosti Fritex, která je umístěna u budovy úřadu č.p.1. 

V případě, že se tuk dostane do kanalizace, dojde k jeho ochlazení a vytvoření hrudek, které se postupně shlukují, ucpávají čerpadla v přečerpávacích stanicích a obalují sondy, které činnost čerpadel řídí. Takto může snadno dojít k zastavení čerpadel a následnému naplnění a ucpání kanalizace. Takovéto poruchy se velmi složitě odstraňují. Přítomnost tuků v kanalizaci také zhoršuje technický stav potrubí a zařízení čistírny odpadních vod. Časté opravy a čištění kanalizace mají vliv na zvyšování ceny stočného. 

Děkujeme, že použité tuky a oleje z domácností ukládáte do nádob k tomu určených.

 

Kovový odpad, plechovky od nápojů a potravin, je možné uložit do sklolaminátového kontejneru-šedého zvonu u budovy úřadu. Pro kovový odpad větších rozměrů, železný šrot, je určen velkoobjemový kontejner, který je trvale umístěn na dvoře u budovy úřadu.

 

Bioodpad rostlinného původu tj. posečená tráva, zbytky rostlin, větve, listí atd. lze uložit do velkoobjemového kontejneru, který je umístěn na obecním pozemku za kostelem. V roce 2019 byl sběr bioodpadu rozšířen o další možnost a to uložení odpadu do hnědých popelnic o objemu 240l, které jsou jednotlivým domácnostem dlouhodobě zapůjčeny.

Do kontejneru (popelnic) nepatří: zemina, kamení, stavební odpad, zbytky jídla, komunální odpad, plasty, sklo, papír, velkoobjemový odpad.

 

Sběrný box na vysloužilá elektrozařízení  je umístěn v budově úřadu, lze do něj umístit:

mobilní telefony, toustovače, kalkulačky, klávesnice, myši, fény, holící strojky, fotoaparáty, vrtačky, elektrické hračky

sběr vysloužilých elektrozařízení a baterií

zelená obec

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště