Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Minimuzeum vojenské historie

MINIMUZEUM OBRANY HRANIC

Minimuzeum obrany hranic Dyjákovičky je situováno v budově obecního úřadu obce Dyjákovičky (č. p. 1). Od roku 2024 je expozice muzea zpřístupněna veřejnosti každou první sobotu v měsíci od dubna do října v čase od 09:00 hod. do 16:00 hod.

Expozice je rozdělena do dvou částí. První expoziční místnost je věnována první republice. Návštěvníci se zde mohou seznámit s výstrojí a výzbrojí ozbrojených složek období první republiky. Uvidí zde exponáty týkající se prvorepublikové armády, Československých legií, prvorepublikového opevnění, vojenské uniformy i uniformy jednotek Stráže obrany státu. Pozornému oku jistě neujde několik vzácných exponátů naší historie, i originální standarta prezidenta republiky.

V druhé místnosti se seznámíte s obranou hranic v poválečném období, jednotkami ČSLA, Pohraniční stráže, poválečné reaktivaci objektů pohraničního stálého opevnění. Mnozí si zavzpomínají na časy své základní vojenské služby, kamarády i zbraně, se kterými sloužili. Nesmíme opomenout připomínku občana Dyjákoviček, hrdinu bojů u Dukly, pana Ondreje Melišíka, kterému je také věnována část expozice. V expozici je možné shlédnout krátký film věnovaný poválečné reaktivaci lehkého opevnění.

 

Provozovatel Minimuzea obrany hranic Dyjákovičky:

Klub vojenské historie ROTO Chvalovice, z. s.,

IČO: 22873830

Chvalovice ev. č. 123, 669 02 Chvalovice

 

Kontaktní osoby provozovatele:

Rostislav Adam tel: 775272478, e-mail: adam.rostislav@seznam.cz

Jan Syrový tel: 602506106, e-mail: Syrovy.Jan2@seznam.cz

 

informace k otevření

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště