Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Rozpočet obce

2013

rozpočet - výdaje

rozpočet - příjmy

Rozpočet obce na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.4.2013.

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště